logo
Карта сайта
вернуться назад

МУХИМ ФАКТ

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

"Namangan-Avtotexxizmat" aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

"Namangan-Avtotexxizmat" AJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Наманган вилоят Наманган шахри

Почта манзили:

160115 Наманган шахри 3-кичик туман Тинчлик куча 3 уй

Электрон почта манзили:*

nam-avto@rambler.ru

Расмий веб-сайти:*

www.namatx.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

навбатдан ташқари

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

12.02.2016 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

22.02.2016 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Наманган шахри 3-кичик туман Тинчлик куча 3 уй

Умумий йиғилиш кворуми:

69,4

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Йигилиш ишчи президиумини сайлаш

100

301 709

0

0

0

0

2.

Акциядорларнинг навбатдан ташкари Умумий йигилишини ўтказиш регламентини тасдиклаш

 

301 709

0

0

0

0

 

3

Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиклаш

 

301 709

0

0

0

0

 

4

Эълон килинган акциялар сонини аниклаш

 

301 709

0

0

0

0

 

5

«Namangan-Avtotexxizmat»  АЖ Уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш

 

301 709

0

0

0

0

 

6

Низом матнига узгартириш ва кушимчалар киритиш

- «Умумий йигилиш тугрисида»;

-«Кузатув кенгаши тугрисида».

 

301 709

0

0

0

0

 

7

Кузатув кенгашига куйидаги масалаларни хал этиш ваколатини бериш:

  - устав фондини купайтириш ва кушимча акцияларни чикариш буйича;

  - эмиссия рисоласи ва акцияларни чикариш тугрисидаги карорни тасдиклаш буйича

 

301 709

0

0

0

0

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Йигилиш ишчи президиуми сайлайсин

2.

Акциядорларнинг навбатдан ташкари Умумий йигилишини ўтказиш регламентини тасдиклансин

 

3

Санок комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиклансин

 

4

Жамият томонидан жойлаштирилган акцияларга кушимча эълон килинган номинал киймати 1 332 (бир минг уч юз уттиз икки) сум  булган 261 066 (икки юз олтмиш бир минг олтмиш олти) дона микдорда оддий акцияларни жойлаштириш хаклилиги тасдиклансин

 

5

Жамият Уставига киритиладиган узгартириш ва кушимчалар киритиш матни тасдиклансин ва тегишли тартибда давлат руйхатидан утказилсин

 

6

Жамиятнинг Акциядорларнинг «Умумий йигилиши» тугрисидаги  ва «Кузатув кенгаши» тугрисидаги Низомига киритиладиган кушимча ва узгартиришлар тасдиклансин

 

7

Жамият устав фондини кушимча акцияларни чикариш хисобига купайтириш ва жамият акциялар чикарилуви тўғрисидаги қарорини ва эмиссия рисоласини тасдиклаш ваколати жамият кузатув кенгашига берилсин.

 

                   

 

Жамият бошкарув раиси Ф.И.Ш.:‎      

имзоланган

 

 

Э.Икрамов‎‎‎


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎                              имзоланган


‎Р.Г.Кильберг‎


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

А.Хошимхонов‎‎