logo
Xarita sayt

JAMIYAT TO'G'RISIDA

«Namangan-Avtotexxizmat» АЖ акциядорларининг 2017 йил 9 январь кунги умумий йигилишида акциядорлик жамиятини «Namangan-Avtotexxizmat» масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилинди.

        2017 йил 1 февраль куни «Ягона дарча маркази» томонидан «Namangan-Avtotexxizmat» масъулияти чекланган жамияти № 12396-сон билан давлат руйхатидан утказилди.

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» МЧЖнинг устав фонди 555 742 368 (беш юз эллик беш миллион етти юз қирк икки минг уч юз олтмиш саккиз) сум

Жамиятнинг узбек тилидаги тулик номи:

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» Маs’uliyati cheklangan jamiyati;

Қисқартирилган номи:

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» МЧЖ;

Рус тилида тулик номи:

Общество с ограниченной ответственностью «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT»;

Қисқартирилган номи:

 ООО «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT»;

Жамиятнинг реквизитлари:

Х/р 20210000700177830001  «АСАКА» банки Наманган шахар филиалида МФО 00231, СТИР 200049043, ОКЭД 45112  Тел: (0369) 232-17-04,  факс (0369) 232-17-82

Жамиятнинг юридик манзили:

Наманган ш, 3-кичик туман, Тинчлик кучаси, 3-уй.       Телефон: код (0 369) 232-1704, факс 232-1782 

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» МЧЖ ««NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖнинг барча мажбуриятлари буйича  хукукий вориси хисобланади.

 

Иш фаолияти:

- «GM Uzbekistan» ККнинг дилери хисобланиб автомобилларни ахолига сотиш, барча турдаги енгил автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишларини бажаради.

- Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари накд пул ва пластик карточкаларга, хамда пул утказиш йули билан амалга оширлади.

- «Наманган-Аvtotexxizmat» аksiyadorlik jamiyati барча ишчи-ходимларнинг сони: 192 нафар шундан 8 нафарини аёллар ташкил этади  

- «Наманган-Аvtotexxizmat» аksiyadorlik jamiyati автосалон оркали уртача йилига 1635 дона, 65 554 609 минг сумлик «CHEVROLET» русумли автомобилларини ахолига савдосини оширмокда, хамда 1-сонли ва 10-сонли АТХКС (Автомобилларга Техник Хизмат Курсатиш Станция) лари, хамда « Минисервис »нинг 130 нафардан ортик малакали мутахассис авточилангарлари йилига уртача 2 378 300 минг сумлик автомобилларга техник ва таъмирлаш хизматини курсатмокда, эхтиёт кисм сотиш дукони оркали уртача йилига 345 000 минг сумлик эхтиёт кисмлар савдосини амалга оширмокда.

- Жамиятда мижозларга юкори маданиятли хизмат курсатиш максадида автосалон ва АТХКСларда мижозлар учун алохида кутиш ва дам олиш жойлари ташкил этилган. Автосалонда автомобил нархномалари ва техник характеристкалари, автомобил савдоси буйича амалга ошириладиган хамда мижозларни кизиктирадиган барча маълумотлар билан танишиш имкониятлари яратилган. АТХКСларда автомобилларга сервис хизмати курсатишнинг барча турлари, хизмат курсатиш нархномалари ва сервис хизмати буйича мижозларни кизиктирадиган барча маълумотлар курсатилган.

- Жамият АТХКСлари замонавий асбоб ускуналар билан жихозланиб, диагностика постларида компьтерда автомобилни носозлигини аниклаш (Сканер) дастгохи мавжуд.

 2 нафар авточилангарлар Жанубий Кореяда «DAEWOO» автомобил заводида малака ошириб келган, хар йили малака ошириш максадида жамият 4-5 нафар авточилангарлари носозликни аниклаш компьютер дастгохларини урганиш учун Асака заводида укиб келмокда, бунинг натижасида хар йил утказиладиган Республика микиёсидаги «Уста» курик танловида голиблар каторидан урин олиб келмокдалар.    

- Узбекистон Республикаси Мустакиллигининг 10-йиллик ва 15-йиллик байрами муносабати билан жамият ишчи-ходимларидан 5 нафари Хукуматимизнинг «Мустакиллик» медали билан такдирландилар.

- Жамият тасарруфидаги 10- сонли АТХКС жамоаси 2005, 2007, 2008 ва 2012 йилларда Узбекистон металлургия ва машинасозлик саноати тармоклари ходимлари касаба уюшмаси тармогида ташкил этилаётган «Мехнатни мухофаза килиш» курик танловининг голиби булиб махсус дипломларини кулга киритди.

- 2008 ва 2012 йилларда Узбекистон Республикаси Мустакиллигининг 17 йиллиги хамда 21 йиллигига багишланган «Энг яхши уста» Республикаси курик танловида 1-ва 2-даражали дипломлар совриндори булишди.

- 2012 йилда Узбекистон Республикаси Мустакиллигининг 21 йиллиги муносабати билан «Узавтосаноат» компанияси таркибига кирувчи корхоналар уртасида утказилган «Энг яхши бригада» Республикаси курик танловида 3-даражали диплом билан такдирланди.

- 2012 йилда жамият ходимларни ижтимоий-иктисодий, конуний манфаатлари хамда уларга мехнат шароитларини яратиш буйича намунали ишлари учун Наманган вилоят касаба уюшма ташкилотлари бирлашмаси томонидан Ташаккурнома билан такдирланди. 

- 2013 йилда «Узавтотеххизмат» АБ корхоналари уртасида утказилган спартакиадада жамият мини футбол буйича жамоаси 1 д аражали, сузиш буйича вакили 2-даражали дипломлар билан такдирланди.

 

Жамият рахбарияти тугрисида:

 

Нуралиев Хусниддин Кутбиддинович – жамият бошкарув раиси 

Кабул кунлари: хар куни  10:00 дан 12:00 гача 

Хизмат телефони: (0369) 232-1704

Азизов Абдурашид Абдулбориевич – Ишлаб чикариш директори

Кабул кунлари: хар куни  10:00 дан 12:00 гача

Хизмат телефони: (0369) 232-1704