logo
Xarita sayt
qaytmoq orqaga

МУХИМ ФАКТ 2016 йил 26 октябрь кунги навбатдан ташкари умумий йигилиши

                     
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Namangan-Avtotexxizmat»  aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Namangan-Avtotexxizmat» AJ
Биржа тикерининг номи:*  
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй
Почта манзили: 160115  Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй
Электрон почта манзили:* nam-avto@namatx.uz
Расмий веб-сайти:* www.namatx.uz 
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 6
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Навбатдан ташкари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 26.10.2016 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 04.11.2016 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Наманган шахар, Тинчлик кўчаси, 3-уй
Умумий йиғилиш кворуми: 95,5 фоиз
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш 100 415 451 0 0 0 0
2. Саноқ комиссияси аъзоларини сони ва таркибини тасдиқлаш 100 415 451 0 0 0 0
3. «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» акциядорлик жамиятининг ташкилий- 100 415 451 0 0 0 0
ҳуқуқий шаклини, маъсулияти чекланган жамиятига ўзгартириш
4. Акциядорлик жамиятини ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва  шартларини белгилаш 100 415 451 0 0 0 0
5. Бир дона акциянинг бозор баҳосини. Акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш. 100 415 451 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
  Умумий йигилиш ишчи президиуми  куйидагича тасдиклансин:
    Тохтабаев Рунис Абдуразакович –  «AVTOSANOAT INVEST»  МЧЖ бош директори;  
    Гайбуллаев Азизбек Асадович - «Узавтотеххизмат» АБ Бош мухандиси;
    Саидов Муйдин Каримович – Акциядор;
    Нуралиев Хусниддин Кутпиддинович - "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ бошкарув раиси; 
    Азизов Абдурашиб Абдулбориевич -  "Namangan-Avtotexxizmat" АЖ ишлаб чикариш директори.
1.    Акциядорларнинг умумий йигилиши регламенти тасдиклансин.
2.  Санок комиссияси таркиби куйидагича тасдиклансин:
       - Мамадалиев Косимжон                - Акциядор;
       - Жалилов Собитхон                     - Акциядор;
       - Садыков Хафизхон                     - Акциядор.
3.  «NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» акциядорлик жамиятининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини  маъсулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тугрисидаги таклиф кувватлансин.
4. Акциядорлик жамиятини ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартлари тасдиклансин, жамият ижроия органига тасдикланган тартибга мувофик амалга ошириладиган вазифалар юклатилсин.
5.  Бир дона акциянинг бозор баҳоси «MASTER EXPERT» МЧЖнинг хулосасига мувофик 7 052 сум (етти минг эллик икки минг) сум микдорида бедгиланган ва бу хулоса юзасидан тегишли тартибда бахолаш экспертизаси утказилиши белгиланган. “Appraisal group” МЧЖ томонидан «MASTER EXPERT» МЧЖнинг хулосаси хакконий деб топилганлигини инобатга олиб, шу нархда акциядорлар билан хисоб-китоб килинсин. Акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартлари тасдиқлансин.
 
                     
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: Нуралиев Хусниддин Кутпидинович
                     
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Кильберг Раиса Геннадиевна
                     
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган  Хошимхонов Аброрхон Мухторхонович
                     
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.